Vært - Wirt - Host

Ib Michaelsen
Højmarksvænget 91
DK-8600 Silkeborg
Telefon: +45 40940575
E-mail: ibm @ oncable . dk
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Hav en god dag
Haben Sie einen guten Tag
Have a nice day


Kig ned langs den sydøstlige kyst i Krik Vig. Højdeforskellen mellem "fotoshoot" og stranden retfærdiggøres ikke.    Rapsmark, med næsten krydsende sprøjtespor, i fuldt flot nord for indkørslen til sommerhusområdet "Kærgården".